Back to handwriting

* The inspiration for getting back to handwriting is from my Russian colleague. Thanks for reminding me back of this old-fashioned note-taking. Since I've got a smartphone, I got used to taking note on my mobile. Note-taking on my cell phone, to me, is more convenient and flexible. I don't always bring my bag with a notebook inside,…

Advertisements

My creative nest

As a content marketer, I often have to generate creative ideas for daily work. But sometimes I got stuck and can't find any ideas. I need a HUGE material resource. “The difficulty lies not so much in developing new ideas as in escaping from old ones." - John Maynard Keynes Therefore, I created a creative…

Vài điều về tâm lý con người

(Học được sau khi mài mặt với việc đưa thông tin truyền thông hay tiếp xúc với con người trong 2 năm. Ghi chú: mình không phải người hướng ngoại. 😀 ) Ai cũng muốn được quan tâm. Để quan tâm, hãy nhắc đến tên họ (hổng phải cả họ tên người ta ra nha!),…

On overtime working

I have seen many companies in Vietnam mentioned overtime working (OT working) is as default in JD. Many Vietnamese employees consider that OT working is of their duties at work. And they're always happy to spend their weekends in the office. Is working OT still true? I have spent nearly 01 year focusing on office work…

Chiều 30.

Tết và cả chiều 30 đến với tôi rất nhẹ nhàng. Như là một kỳ nghỉ dài, và tôi không phải lo lắng rằng mai mình sẽ phải đi làm. Tôi không xem Táo Quân, cũng không rục rịch bày biện bàn tiếp khách. (Điều này khiến tôi trở thành outsider trong các buổi bàn…

Minimal Tet

Here's what I make Tet preparation no longer a nightmare. No rushing for Tet shopping. I only get basic daily stuff in the supermarket, while everyone keeps crazy for Tet shopping. Fewer sweets. No canned foods. No new clothes. More fresh vegetables. Red wine instead of beer. I've bought for myself a small pack of Japanese…

Unlearn

Trong ngày cuối cùng của năm 2016, mình có ước năm nay sẽ là năm của những breakthrough. Và điều ước đó hiệu nghiệm ngay từ những ngày đầu tiên quay lại làm việc. Mình sẽ bắt đầu lại từ con số 0. thị trường mới, sản phẩm mới, những đối thủ mới,... Trong tay…

(not a) 2017 resolution

On the New Year's Eve yesterday, everyone on social media kept posting their 2017 resolutions. Some wished for a new love. Some wished for posterity. Others just complained about the crazy crowds on the Squares. This list isn't a resolution. It's simply a lookback of what I have realized this year and what I'll continue…

From a night to morning-person

I used to be a night-person. I stayed up late and keep myself connected with Facebook until midnight. Sleeping is time-wasting, and I constantly need more and more time to work or browsing Facebook without any purpose. The decision to switch to morning person comes from my recent health changes. I feel myself easier to…

Làm market research khi có ít tiền (cho SMEs và startups)

Khoảng thời gian đầu khi xây dựng sản phẩm mới nhất - Nitro theme, team mình mới chỉ làm dựa theo flow làm các sản phẩm đã có từ trước, nghĩa là hoàn toàn bỏ qua phần market research. Mãi cho đến khi đang xây dựng dở Nitro và quyết định theo hướng phát triển…