My creative nest

As a content marketer, I often have to generate creative ideas for daily work. But sometimes I got stuck and can't find any ideas. I need a HUGE material resource. “The difficulty lies not so much in developing new ideas as in escaping from old ones." - John Maynard Keynes Therefore, I created a creative…

Advertisements

Vài điều về tâm lý con người

(Học được sau khi mài mặt với việc đưa thông tin truyền thông hay tiếp xúc với con người trong 2 năm. Ghi chú: mình không phải người hướng ngoại. 😀 ) Ai cũng muốn được quan tâm. Để quan tâm, hãy nhắc đến tên họ (hổng phải cả họ tên người ta ra nha!),…

On overtime working

I have seen many companies in Vietnam mentioned overtime working (OT working) is as default in JD. Many Vietnamese employees consider that OT working is of their duties at work. And they're always happy to spend their weekends in the office. Is working OT still true? I have spent nearly 01 year focusing on office work…

Unlearn

Trong ngày cuối cùng của năm 2016, mình có ước năm nay sẽ là năm của những breakthrough. Và điều ước đó hiệu nghiệm ngay từ những ngày đầu tiên quay lại làm việc. Mình sẽ bắt đầu lại từ con số 0. thị trường mới, sản phẩm mới, những đối thủ mới,... Trong tay…

Làm market research khi có ít tiền (cho SMEs và startups)

Khoảng thời gian đầu khi xây dựng sản phẩm mới nhất - Nitro theme, team mình mới chỉ làm dựa theo flow làm các sản phẩm đã có từ trước, nghĩa là hoàn toàn bỏ qua phần market research. Mãi cho đến khi đang xây dựng dở Nitro và quyết định theo hướng phát triển…

Say no to overtime working

Leaving office late in the middle of rush hours, I feel myself really need a break. It has been nearly 2 years since the day I decided not to work overtime. I know some of my friends and colleagues in Vietnam still consider that overtime working is as a routine and they often spend their…

Knowledge is only valuable when getting shared

Writing this article on a Saturday night after enjoying a bowl of "bun oc" 😛 When talking about knowledge sharing, some people hold knowledge for themselves. Some think that knowledge is not needed to be shared. Others want to share but they're too busy to do that. After working in several non-profit organizations and startups, with…

Sharing on Google Adwords

* Note: this is a recap from Google Adwords seminar by me for BraveBits last week. About my background: before getting to work at BraveBits, I have 3 months doing Google Adwords for eCommerce for Vatgia.com. Then at BraveBits, I ran Google Adwords for our WooCommerce theme - Nitro. First of all, I'm not a…